Picture

ประยุทธ์-ดาว์พงษ์-วลิต-อำพล-ธีรชัย
 91 ซากศพหนุนได้ดีพร้อมหน้า
 http://hi-thaksin.weebly.com/36073635364836093637361836103607361936193634359436183660-2553.html

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี 2553 ให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้ นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย หลังจากทุกเหล่าทัพได้ส่งบัญชีรายชื่อให้ พล.อ.ประวิตร เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ ผบ.เหล่าทัพได้เข้าประชุมหารือกับ พล.อ.ประวิตร ที่กระทรวงกลาโหม โดยทาง พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. ได้ร่วมกันปรับแก้เพื่อความเหมาะสมตามตำแหน่ง แต่ในบางตำแหน่งมีการผลักดันคนของตัวเองขึ้นมาสู่ตำแหน่งหลัก

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า มีหลายปัจจัยที่ พล.อ.ประวิตร มีความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง นปช.และทหารแตงโม จึงหารือกับ พล.อ.อนุพงษ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ. เพื่อการวางตำแหน่งสำคัญๆ พล.อ.อนุพงษ์จึงต้องร่วมจัดทำรายชื่อกับ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อวางตัวบุคคลในตำแหน่งเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะตำแหน่งในกองทัพภาคต่างๆและจังหวัดที่มีกลุ่มคนเสื้อแดง จึงเน้นไปที่บุคคลและมอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ วางคนที่เหมาะสม สามารถดูแล และประสานงาน เพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดความมั่นคงได้ รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนกลาง ทำให้ส่วนใหญ่มาจากสายบูรพาพยัคฆ์ และเตรียมทหารรุ่น 12 (ตท.12) เพื่อคล่องตัวต่อการดูและสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะขึ้นมานั่งในตำแหน่ง ผบ.ทบ.รายต่อไป ดังนั้นจึงทำให้มีแต่นายทหารในสังกัดสายบูรพาพยัคฆ์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ ส่วนนายทหารสายวงศ์เทวัญ มีเพียง พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพียงรายเดียวที่ขึ้นสู่ตำแหน่ง 5 เสือ ทบ. สำหรับรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายมีดังนี้

พล.อ.กิตติ พงษ์ เกษโกวิท รอง ผบ.ทหารสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิทวัส รัชตะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ผอ.นสผ.กห.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสธ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผู้ช่วยผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท. เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผบ.นทพ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ.วีระพล กิจสมบัติ รองเสธ.ทร. เป็น รอง เสธ.ทหาร พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง เสธ.ทอ. เป็นรอง เสธ.ทหาร พล.ท.ดุลกฤต รักษ์เผ่า รอง ผบ.นทพ. เป็น ผบ.นทพ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ. เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (1) เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง เสธ.ทบ. เป็น เสธ.ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ปลัดบัญชีทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตราพลเอก) พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ทวนชัย พันธุ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเอก) พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร จก.ยศ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผบ.นปอ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร จก.พบ.ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รอง เสธ.ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.มาโนช เปรมวงศ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท. สุนัย สัมปตะวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก)

พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. เป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ท.อรุณ สมตน ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. เป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ต.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็น ผช.เสธ.ฝกบ. พล.ต.วิลาส อรุณศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ. ฝ่ายข่าว พล.ต.สุชาติ หนองบัว จก.กำลังพล ทบ. เป็น ผช. เสธ.ทบ.ฝกพ. พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. เป็นปลัดบัญชีทหารบก พล.ต.นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.ดิลก ธีระเนตร รองเจ้ากรมพลาธิการ เป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ท. ธวัชชัย ศศิประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ต.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็น จก.ยศ.ทบ. พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.จีระศักดิ์ ชมประสพ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ท. วรรณวิทย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ชัยณรงค์ ธนารุณ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ หัวหน้าประสานโครงการไทย-มาเลเซีย เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ยอดยุทธ บุญญาธิการ รอง ผบ.นปอ. เป็น ผบ.นปอ. พล.ต.อำพล ชูประทุม ผบ.พล.ปตอ. เป็นรอง ผบ.นปอ. พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เสธ.นปอ. เป็น ผบ.พล.ปตอ.


พล.ต.ว ลิต โรจนภักดี ผบ.พล.ร. 2 รอ. เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.พล.ร. 9 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.มทบ.11 เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง ผบ.พล.ร. 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล ผบ.มทบ.21 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.พรชัย วัดบัว เสธ.ทน.2 เป็นรอง มทน. 2 พล.ต.ชานุกร ตันโกศล ผบ.มทบ.33 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ศิริพงษ์ ศโรภาส รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต. ปรีชา จันทร์โอชา เสธ.ทน.3 เป็น ผบ.มทบ.33 พล.ต.สกล ชื่นตระกูล เสธ.ทภ.4 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต. คณินทร วงศาโรจน์ ผบ.จทบ.สระแก้ว เป็น ผบ.มทบ.11

พล.ต.ตะวัน เรืองศรี ผบ.จทบ.กาญจนบุรี เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ เสธ.กองทัพน้อยที่ 1 เป็น เสธ.กองทัพภาคที่ 1 พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผบ.จทบ.สระบุรี เป็น ผบ.มทบ.13 พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ เป็น ผบ.พล.ร.3 พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก ผบ.จทบ.สกลนคร เป็น ผบ.มทบ.23 พล.ต.คณิต แจ่มจันทรา ผบ.พล.ช. เป็นรองเจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.ชัยวัฒน์ ฐิตสาโร เสธ.กรมการทหารช่าง เป็น ผบ.พล.ช. พล.ต.จรัญ พันธุนนท์ ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เป็นรอง จก.สพ.ทบ. พล.ต.สุรพงษ์ พูลทรัพย์ เสธ.กรมพลาธิการ ทบ. เป็นรอง จก.พลาธิการ ทบ.

พ.อ.ภาณุ วัชร นาควงษ์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.มทบ.12 พ.อ.เทพพงษ์ ทิพย์จันทร์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ.เป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.พล.1 รอ. เป็น ผบ.จทบ.กาญจนบุรี พ.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล รอง ผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว พ.อ.สมศักดิ์ ทองพิลา รอง เสธ.ทภ.2 เป็น เสธ.ทน.2 พ.อ.พุฒิเศรษฐ ภาคการ รอง ผบ.พล.ร.3 เป็น ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ พ.อ.สถาพร โลหะสุต รอง ผบ.บชร.2 เป็น ผบ.บชร.2 พ.อ.สุรชัย จัตุมาศ รอง จก.สก.ทบ. เป็น จก.สก.ทบ. พ.อ.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ รอง เสธ.กรมการทหารช่าง เป็น เสธ.กรมการทหารช่าง พ.อ.สมชาย ลิ้มประเสริฐ รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็น เสธ.พธ.ทบ. พ.อ.พิชเยนทร์ ธัญญสิริ รอง จก.ขส.ทบ. เป็น จก.ขส.ทบ. พ.อ.จเด็จ ใจมั่น รอง จก.วศ.ทบ. เป็น จก.วศ.ทบ.

พล.ร.อ. ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม จก.ยศ.ทร. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รอง เสธ.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ รอง ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ รอง เสธ.ทร. เป็น หน.ฝสธ. ประจำ ผบ.ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ปช.ทร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระธูป ผบ.นาวิกโยธิน เป็น ผู้ ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผช. เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธการ เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.อภิชาติ สุวรรณะชฎ ผช. เสธ.ทร.ฝ่ายกำลังพล เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผช. เสธ.ทร.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผบ.รร.นายเรือ เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ

พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.บุณยฤทธิ์ เกิดสุข รอง เสธ.ทหาร เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง   ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (ผบ.คปอ.) เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร รอง ผบ.คปอ. เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา รอง เสธ.ทอ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. (อัตราพลอากาศเอก) พล.อ.ท.เพทาย อุดมศักดิ์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ เป็น หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผู้บัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพลอากาศเอก) พล.อ.ท.ชูศักดิ์ วิบูลย์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลอากาศเอก)

พล.อ.ท.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน ผช. เสธ.ทอ.ฝกพ. เป็น รอง เสธ.ทอ. พล.อ.ท.ดิเรก พรหมประยูร จก.ยุทธศึกษา ทหารอากาศ เป็น รอง เสธ.ทอ. พล.อ.ท.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ จก.กำลังพลทหาร เป็น ผช. เสธ.ทอ.ฝ่ายกำลังพล พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์ รอง ผบ.อย. เป็น ผบ.อย. พล.อ.ต. อานนท์ จารยะพันธ์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (ผบ.ดม.) เป็น รอง ผบ.คปอ. พล.อ.ต.คะเชนทร์ รอง จก.ยุทธศึกษา ทหารอากาศ เป็น จก.ยุทธศึกษาทหารอากาศ


"บิ๊ก"สตง.รุมต้าน"จารุวรรณ" ไม่ให้นั่งเก้าอี้ต่อ
ซัดกันนัว "พิศิษฐ์"ขวาง อ้างไม่ชอบกฎหมาย

ผู้สื่อข่าว "มติชน" รายงาน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า ในช่วงเช้าวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา สตง.มีการเรียกประชุมด่วนผู้บริหารระดับสูง สตง. เพื่อหารือถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หลังจากที่คุณหญิงจารุวรรณ ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สตง. รับทราบ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ว่า จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯ อีกครั้ง โดยอ้างความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ว่า สามารถที่จะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปได้ ทั้งที่คุณหญิงจารุวรรณ  มีอายุครบ 65 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งต้องพ้นตำแหน่งตาม พ ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

    
รายงานข่าวแจ้งว่า  ในการประชุมครั้งนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และยืนยันว่า จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าการ อย่างแน่นอน และจะรับเงินประจำตำแหน่งเหมือนเดิมด้วย

  
“ ตอนแรกก็ว่าจะไปแล้ว หลังจากที่อายุครบเกณฑ์ และยิ่งตอนนี้มาเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยก็ไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งแล้ว แต่จากการที่ไปสอบถามข้อมูลด้านกฎหมายหลายแห่ง เนื่องจากพี่เป็นคนใฝ่รู้ในข้อกฎหมาย ก็ได้รับการยืนยันจากนักกฎหมายหลายคน ที่เข้าใจกฎหมายดีกว่าพวกเรา สตง.มากว่า ยังอยู่ในตำแหน่งได้ และควรอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ สตง.เกิดปัญหาสุญญากาศในการบริหารงาน และผู้ใหญ่บางคน ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อบอกว่า ยังไปไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจกลับเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปเหมือนเดิม โดยจะใช้ตำแหน่งว่า ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯ สตง. ” แหล่งข่าวกล่าวอ้างคำพูดของคุณหญิงจารุวรรณในที่ประชุม

  
ข่าวแจ้งว่า  ในระหว่างการประชุม ครั้งนี้ มีข้าราชการระดับสูงหลายคน ได้พยายามทักท้วงว่า ควรจะมีการรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาก่อนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ แต่คุณหญิงจารุวรรณกล่าวว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้น จะปฎิบัติตามหรือไม่ปฎิบัติตามก็ได้ ส่วนเหตุผลที่ต้องส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรี แจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็เพราะเห็นว่า นายกฯ มีอำนาจดูแลรับผิดชอบหน่วยงานนี้อยู่ และที่ผ่านมา ก็มีหลายเรื่องที่นายกฯ ไม่ได้ดำเนินการตามกฤษฎีกา


“ พี่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอะไรหรอก เราน่าจะใช้วิธีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้เกิดความชัดเจนไปเลยดี กว่า ผลออกมาเป็นอย่างไร พี่ก็พร้อมจะปฏิบัติตามนั้น ส่วนกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)บางคน ที่เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ต้องลาออกไป เรื่องนี้ คงไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกับพี่ได้ เพราะกรณีของ ป.ป.ช. เขามีคณะกรรมการหลายคน ออกไปคนหนึ่งเข้าก็ยังมีคนเหลือทำงานได้ แต่ตำแหน่งผู้ว่าฯ มีตำแหน่งเดียว  ถ้าไม่อยู่ต่อมันจะเกิดปัญหาสุญญากาศในการบริหารงานได้ และตำแหน่งรักษาการ ก็ทำงานบางเรื่องไม่ได้ การจะตีความข้อกฎหมายอะไรมันจะต้องดูเรื่องเจตนารมณ์ด้วย” คุณหญิงจารุวรรณกล่าวต่อที่ประชุม

   
ในระหว่างการหารือครั้งนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ยังมีการโต้เถียงหลายเรื่อง กับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าฯรักษาราชการแทนผู้ว่าฯซึ่งเคยเป็นลูกน้องคนสนิทไม่ว่า จะเป็นกรณีที่แต่ละฝ่าย พูดจาไม่ดีกับลูกน้องคนสนิทของแต่ละฝ่าย  โดยคุณหญิงจารุวรรณอ้างว่า  นายพิศิษฐ์ ขู่ว่าจะสั่งย้าย คุณ ป. ให้ไปนั่งในตำแหน่งที่รับผิดชอบงานน้อยๆ  หลังจากที่นายพิศิษฐ์ ท้วงถามเอกสารราชการบางฉบับ แต่ไม่รับ โดยมีการอ้างว่า มีงานที่ต้องทำมาก  ขณะที่นายพิศิษฐ์ ก็อ้างว่า คุณหญิงจารุวรรณ ก็เคยทำหนังสือประจานลูกน้องตนเอง ว่า ทำงานไม่ดี โดยมีสาเหตุเพียงแค่ว่า โทรศัพท์ มาที่ห้องทำงาน แล้วไม่ยอมรับ ทำให้ติดต่อไม่ได้


“การโต้เถียงดังกล่าว ยังลุกลามไปถึงปัญหาสำคัญอีกหลายเรื่องไม่ว่า จะเป็นเรื่องที่นายพิศิษฐ์ ออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งน้องของคุณหญิงจารุวรรณ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สตง. เพื่อช่วยเรื่องภาษาต่างประเทศ ซึ่งคุณหญิงยืนยันว่า น้องของตน ทำประโยชน์ให้กับสตง. อย่างมาก หรือกรณีการประกาศราคาก่อสร้างอาคาร สตง.แห่งใหม่  ที่คุณหญิงระบุกลางที่ประชุม ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบ และทำทุกอย่างตามคำแนะนำของนายพิศิษฐ์ ตลอด และยอมรับว่า มีความตั้งใจที่จะให้พล.อ.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น เข้ามารับออกแบบให้ เพราะต้องการให้อาคารสตง.แห่งใหม่ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นไทยมากที่สุด  ขณะที่นายพิศิษฐ์ ยืนยันว่า สิ่งที่ตนทำไป และเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีเจตนาอย่างเดียวก็คือ ทำทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสี่ยงของ สตง. และปกป้องน้องๆ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานนี้ ไม่ให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น หลังจากที่ตรวจพบว่า  การดำเนินงานในเรื่องนี้มีปัญหาความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นหลายอย่าง" แหล่งข่าวกล่าวถึงบรรยากาศที่ประชุม


อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ คุณหญิงจารุวรรณ ยังได้ยอมรับกับข้าราชการทุกคนว่า มีความตั้งใจว่า หลังจากพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ไปแล้ว จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน( คตง. )และต้องการที่จะให้นายพิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ  จึงได้วางตัวให้นายพิศิษฐ์ เข้ามาเป็นรักษาการผู้ว่าฯ แต่ขณะนี้รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะท่าทีของนายพิศิษฐ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป พยายามขับไล่ตนให้ออกไปจาก สตง.  และไม่คิดว่า เหตุการณ์การต่อต้านตนไม่ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ  จะย้อนรอยกลับมาเกิดขึ้นกับตัวเองอีกครั้งแบบนี้  ขณะที่นายพิศิษฐ์ กล่าวยืนยันว่า การจะทำอะไรก็แล้ว แต่จะต้องดูเรื่องความถูกต้องของกฎหมายเป็นสำคัญ และก็ควรจะนำความจริงมาพูดกัน เพื่อจะได้ให้เพื่อนข้าราชการ สตง.ทุกคนรับทราบว่าอะไรเป็นอะไร


แหล่งข่าวจากสตง. กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ แม้ว่าคุณหญิงจารุวรรณ จะยืนยันว่า จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สตง. อีกครั้ง แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สตง.ก็ยังมีความสับสนว่า ในทางปฎิบัติทำได้หรือไม่ เพราะขณะนี้คำวินิจของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังไม่ออกมา และจะสามารถเชื่อถือคำวินิจฉัยของคณะที่ปรึกษากฎหมายของประธานวุฒิสภา ได้มากน้อยเพียงใด  เพราะถ้าตีความแบบนี้ได้ ก็จะส่งผลทำให้อำนาจของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยว่าการตรวจเงินฯ ที่กำหนดอายุของผู้ว่าฯ ว่าจะต้องไม่เกิน 65 ปี หมดความศักดิ์สิทธิ์ลงทันที


“ แม้คุณหญิงจารุวรรณ จะยืนยันเสียงแข็ง ว่า กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ได้  แต่ดูเหมือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่หลายคน ก็ยังไม่มั่นใจว่าทำได้จริง และมองว่า คุณหญิงจารุวรรณ มีความสัมพันธ์อะไรพิเศษกับส.ว.บางกลุ่มหรือเปล่า  ขณะที่นายพิศิษฐ์ ในฐานะรักษาการก็ยืนยันว่า จะทำหนังสือเวียนแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สตง. ได้รับทราบว่าหากใครปฎิบัติตามคำสั่งหนังสือเวียนของคุณหญิงจารุวรรณ ถือเป็นความผิด และจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวด้วย ก็ยิ่งส่งผลทำให้การดำเนินงานภายในของ สตง. เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากในขณะนี้”  แหล่งข่าวระบุ

 


Comments
Leave a Reply